ÇEVRE İZİNLERİ

Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; emisyon, deşarj, gürültü kontrol, derin deniz deşarjı ve tehlikeli madde deşarjı konularını içeren izin demektir. Çevre İzin Belgesi Çevre izin belgesi: İşletmeler için, hava, su ve toprak gibi alıcı ortamları korumak amacıyla ilgili mevzuat uyarınca verilecek belgedir. Çevre İzinleri Emisyon İzni Gürültü İzni Deşarj İzni Tehlikeli Atık İzni