Hakkımızda

ANKAÇED 1993 yılında; ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) yönetmeliği kapsamında ÇED raporlarının hazırlanması, Su Kirliliği kontrolü yönetmeliği, Emisyon ve İmisyon, Gürültü ile 29 Nisan 2009 tarih ve 27214 sayılı Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar, Sıfır Atık Yönetim Sistemi kurulması ve uygulanabilmesi hakkında yönetmelik kapsamında danışmanlık hizmetleri ve 3194 imar kanununa istinaden planlama ve coğrafi bilgi sistemi hizmetleri vermektedir.